GOI INTERNATIONAL DMCC

Trang chủ > tiếng Việt > GOI INTERNATIONAL DMCC

Thông tin cơ bản

Loại hình Kinh doanh:
Khác
Vị trí:
United Arab Emirates
Sản phẩm/Dich vụ:
Phát hiện cháy và đàn áp, thiết kế kỹ thuật, thiết bị khoan và tùng, quá trình đo đạc, thiết bị mỏ dầu và tùng

Thông tin liên lạc

Phòng:
Sales
Số điện thoại:
971-4-5547936
Fax:
971-4-4203795
Zip:
487952
Quốc gia/Khu vực:
United Arab Emirates
Tỉnh/ Quốc gia:
UAE
Thành phố:
DUBAI
Địa chỉ Phố:
304 GOLD CREST EXECUTIVE,JLT

Hồ sơ Công ty

Goi International dmcc" thành lập như ngành năng lượng cung cấp dịch vụ, năng động ty đại trụ sở chính đặt vào Dubai UAE. Chúng tôi chuyên năng lượng tư và tư vấn dịch vụ, để Dầu khí( mỏ dầu/Khoan), điện, công, Marine cũng như thương ngành chính Trung Đông, Bắc Phi, Nga Federation( CIS)" goi International dmcc" là A chuyên năng lượng cung cấp dịch vụ chúng tôi đã đi vào hoạt động để hơn năm và đã thiết lập một danh tiếng tuyệt vời Dựa trên lượng của kiến thức, kỹ thuật sản phẩm, Khả năng để đối phó ngay lập tức để khách hàng yêu cầu và đầu tiên- Class Service. đầu tiên của chúng tôi thành công và đang diễn ra trong khi tăng trưởng đã được trung trên trên bờ/ngoài khơi Industries, chúng tôi đã mở rộng của chúng tôi khách hàng căn để bao gồm tất cả các chính thúc Người dùng ngành và bây để Dầu khí công, phục vụ, thương& Marine ngành khách hàng toàn châu Trung Đông, arfica và CIS". Goi International được ưa thích tư vấn và dịch vụ để năng lượng, dầu mỏ( mỏ dầu khoan), điện và công nghiệp kỹ thuật, thiết kế, xây