Phenolic-Resin

You are here: Phenolic-Resin list details - 1

Guangdong DEF Seals Solutions Co., Ltd.
 • Công ty chúng tôi là hàng đầu niêm Ban đầu nhà sản xuất với kinh nghiệm 10 năm chuyên môn. Chúng tôi Focus trên các doanh nghiệp đầy đủ Series và PTFE thành phần con dấu thủy lực con dấu, bao gồm cả hướng vòng và mùa xuâ
 • Ptfe-băng-hướng-dẫnmặc-vònghướng-dẫn-vòngPhenolic-Resinxoắn-ốcstirpspiston-rod-con-dấumùa-xuân-tràn-đầy-sinh-lực-con-dấubụi-khăn-lau-dấuCon-dấu-dầuChevron-góirubbe-o-ringptfepu-ống
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Продукция и сервис:Resin,Phenolic Resin, Телефон:86-0532-66081182, Факс:86-0532-66081182, Мобильный телефон:86-15192789423, Зарегистрированный адрес компании:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Продукция и сервис:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Телефон:86-598-5847619, Факс:86-598-5852876, Мобильный телефон:, Зарегистрированный адрес компании:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Producto/Servicio:Resin,Phenolic Resin, Teléfono:86-0532-66081182, Fax:86-0532-66081182, Teléfono móvil:86-15192789423, Dirección postal registrada:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • Producto/Servicio:Phenolic Resin, Teléfono:86-634-5639696, Fax:86-634-5639679, Teléfono móvil:18606346182, Dirección postal registrada:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Produit/Service:Resin,Phenolic Resin, Téléphone:86-0532-66081182, Télécopie:86-0532-66081182, Portable:86-15192789423, Adresse Enregistrée:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • Produit/Service:Phenolic Resin, Téléphone:86-634-5639696, Télécopie:86-634-5639679, Portable:18606346182, Adresse Enregistrée:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Produit/Service:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Téléphone:86-598-5847619, Télécopie:86-598-5852876, Portable:, Adresse Enregistrée:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Producto/Servicio:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Teléfono:86-598-5847619, Fax:86-598-5852876, Teléfono móvil:, Dirección postal registrada:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • Prodotto/Servizio:Phenolic Resin, Telefono:86-634-5639696, Fax:86-634-5639679, Telefono Mobile:18606346182, Indirizzo Registrato:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Prodotto/Servizio:Resin,Phenolic Resin, Telefono:86-0532-66081182, Fax:86-0532-66081182, Telefono Mobile:86-15192789423, Indirizzo Registrato:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • Produtos/Serviços:Phenolic Resin, Telefone:86-634-5639696, Fax:86-634-5639679, Celular:18606346182, Endereço Registado:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Produtos/Serviços:Resin,Phenolic Resin, Telefone:86-0532-66081182, Fax:86-0532-66081182, Celular:86-15192789423, Endereço Registado:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Prodotto/Servizio:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Telefono:86-598-5847619, Fax:86-598-5852876, Telefono Mobile:, Indirizzo Registrato:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Produtos/Serviços:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Telefone:86-598-5847619, Fax:86-598-5852876, Celular:, Endereço Registado:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Số điện thoại:86-598-5847619, Fax:86-598-5852876, Điện thoại di động:, Địa chỉ Đăng ký:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Resin,Phenolic Resin, Số điện thoại:86-0532-66081182, Fax:86-0532-66081182, Điện thoại di động:86-15192789423, Địa chỉ Đăng ký:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Phenolic Resin, Số điện thoại:86-634-5639696, Fax:86-634-5639679, Điện thoại di động:18606346182, Địa chỉ Đăng ký:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • Ürün/Hizmet:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, Telefon:86-598-5847619, Faks:86-598-5852876, Cep Telefonu:, Kayıtlı Adres:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • Ürün/Hizmet:Phenolic Resin, Telefon:86-634-5639696, Faks:86-634-5639679, Cep Telefonu:18606346182, Kayıtlı Adres:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • Ürün/Hizmet:Resin,Phenolic Resin, Telefon:86-0532-66081182, Faks:86-0532-66081182, Cep Telefonu:86-15192789423, Kayıtlı Adres:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • المنتجات/الخدمات:Phenolic Resin, الهاتف:86-634-5639696, الفاكس:86-634-5639679, الهاتف المحمول:18606346182, العنوان المسجل:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • المنتجات/الخدمات:Resin,Phenolic Resin, الهاتف:86-0532-66081182, الفاكس:86-0532-66081182, الهاتف المحمول:86-15192789423, العنوان المسجل:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • المنتجات/الخدمات:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, الهاتف:86-598-5847619, الفاكس:86-598-5852876, الهاتف المحمول:, العنوان المسجل:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • สินค้า/บริการ:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, โทรศัพท์:86-598-5847619, แฟ็กซ์:86-598-5852876, โทรศัพท์มือถือ:, ที่อยู่ที่จดทะเบียน:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • สินค้า/บริการ:Resin,Phenolic Resin, โทรศัพท์:86-0532-66081182, แฟ็กซ์:86-0532-66081182, โทรศัพท์มือถือ:86-15192789423, ที่อยู่ที่จดทะเบียน:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • สินค้า/บริการ:Phenolic Resin, โทรศัพท์:86-634-5639696, แฟ็กซ์:86-634-5639679, โทรศัพท์มือถือ:18606346182, ที่อยู่ที่จดทะเบียน:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Qingdao Heli Chemical Co., Ltd.
 • 제품 및 서비스:Resin,Phenolic Resin, 전화:86-0532-66081182, 팩스:86-0532-66081182, 휴대전화::86-15192789423, 회사 등록 주소:(East Of Nanguan Zhuanglitou Village) Nanguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong, China (Mainland)
 • ResinPhenolic-Resin
 • Shandong Laiwu Runda New Material Co., Ltd.
 • 제품 및 서비스:Phenolic Resin, 전화:86-634-5639696, 팩스:86-634-5639679, 휴대전화::18606346182, 회사 등록 주소:No. 009, Wangfushan Rd., Hi-Tech Zone, Laiwu, Shandong, China (Mainland)
 • Phenolic-Resin
 • Shaxian Hongsheng Plastic Co., Ltd.
 • 제품 및 서비스:Urea Formaldehyde Moulding,Phenolic Moulding Compound,Phenolic Resin, 전화:86-598-5847619, 팩스:86-598-5852876, 휴대전화::, 회사 등록 주소:(Production Place: Fujian Shaxian Yangfang Private Science And Technology Industry Park) Jinsha Park, High-Tech Industrial Development Zone, Sanming, Fujian, China (Mainland)
 • Urea-Formaldehyde-MouldingPhenolic-Moulding-CompoundPhenolic-Resin
 •  1 2