máy-phòng-thí-nghiệm

You are here: máy-phòng-thí-nghiệm list details - 1

Guangzhou Maya Medical Equipment Co., Ltd.
  • Quảng Châu Maya đồng trang thiết bị., Ltd. Thuộc về Maya thiết bị y tế hạn chế là một nước xuất khẩu hàng đầu và cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng dụng cụ y tế, bao gồm cả x-ray máy, b máy quét siêu âm, ECG, bộ máy kiểm tr
  • B-siêu-âm-quéty-tế-máy-x-raymáy-phòng-thí-nghiệmBệnh-nhân-màn-hìnhhoạt-động-phòng-thiết-bị