rotary-xi-măng-packer

You are here: rotary-xi-măng-packer list details - 1

Tangshan Zhineng Electronics Co., Ltd.
  • Công ty chúng tôi đã được tìm thấy vào năm 1988, và thành lập một liên doanh- đường Sơn zhineng đồng điện tử., Ltd cùng với Hồng Kông hecui công ty kinh doanh trong 199 1. các công ty có hơn 260 nhân viên, trong đó có 14
  • xi-măng-máy-đóng-góixe-tải-tải-băng-tải-cho-xi-măng-túixi-măng-đóng-bao-máy-máy-đóngxi-măng-máy-chiết-rótrotary-xi-măng-packer