Vị-Trí-Đơn-Vị-Hiển-Thị

You are here: Vị-Trí-Đơn-Vị-Hiển-Thị list details - 1

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
  • DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH phát triển và sản xuất tuyến tính và góc bộ mã hóa, bộ mã hóa quay, readouts kỹ thuật số và số điều khiển cho các yêu cầu định vị nhiệm vụ. HEIDENHAIN sản phẩm được sử dụng chủ yếu trong cao-
  • Mã-Hóa-tuyến-tínhGóc-Bộ-Mã-HóaBộ-Mã-Hóa-QuayVị-Trí-Đơn-Vị-Hiển-ThịCNC-điều-khiển