Nhựa-Thuốc-Thử-chai

You are here: Nhựa-Thuốc-Thử-chai list details - 1

Cangzhou Shengfeng Plastic Product Co., Ltd.
  • Cangzhou Shengfeng Plastic Product Co., Ltd. là chuyên sản xuất như như chai nhựa sản phẩm nhựa, xô và thẻ nhựa hộp nhựa. Sau khi năm phát triển, Công ty chúng tôi đã có nhất tiên Tự động sản xuất dòng với chùi và gàng n
  • Bao-bì-nhựaFecal-Occult-Mẫu-Máu-ỐngNhựa-Thuốc-Thử-chaiNhựa-Cassette-Cho-Nhanh-Chóng-Kiểm-TraChuyển-Pipette