เซ็นเซอร์thermocouple

You are here: เซ็นเซอร์thermocouple list details - 1

Chongqing Haichen Instrument Co., Ltd.
  • ตั้งอยู่ในฉงชิ่ง, Chongqing Haichen Instrument Co., Ltd.มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา, การผลิต, การตลาดและหลังจาก- ขายบริการของเทอร์โม, ตัวต้านทาน, สาย, สาย, เครื่องวัดอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆของhaichenมีทีมออก
  • เซ็นเซอร์thermocouplertdเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อุณหภูมิอุณหภูมิเครื่องส่งสัญญาณเครื่องวัดอุณหภูมิbimetal